Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Zgodnie z przedstawionymi badaniami kinematycznymi,

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zgodnie z przedstawionymi badaniami kinematycznymi, graniczną nośność podłoża fundamentowego można obliczyć dla przypadku trzeciego (rys. 9.15), tzn. odpowiada- Jącego optymalnemu mimośrodowi dla danego nachylenia (J ‘obciążenia, przyjmując przy tym, że pozornie sztywny klin związany jest z całą podstawą fundamentu. Pomiar nośności podłoża fundamentowego i badania kinematyczne fundamentu modelowego poddanego działaniu nachylonego obciążenia wykazały, że: l) nachylenie obciążenia znacznie zmniejsza nośność podłoża fundamentowego, 2) fundament doznaje małego przemieszczenia w• kierunku składowej poziomej obciążenia zewnętrznego. Sztywny klin pod fundamentem wywołuje pełny poślizg (wypychanie) -gruntu wzdłuż boku BC oraz wyparcie gruntu wzdłuż prostej xA, (rys. 9.15), jak również częściowe wyparcie w otoczeniu punktu B,.. tzn. wzdłuż x’B. Na podstawie przeprowadzonych badań opisanych w pracy [8] można przyjąć, że: naprężenie wzdłuż boków AC i BC klina gruntu nachylone są pod kątem 190 stopni. [blacha trapezowadrzwi wewnętrznemeble biurowe]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha trapezowa drzwi wewnętrzne meble biurowe