Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Zawartosc bakterii w wodach gruntowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W poziomie górnym gleby nawożonej obornikiem ilość; drobnoustrojów jest szczególnie duża, jednak po kilkunastu miesiącach w miarę mineralizacji związków (procesy samooczyszczania się gleby), ilość ta zmniejsza się i wraca do pierwotnego stanu. Jeżeli gleba jest systematycznie zanieczyszczana ściekami, wówczas następuje zahamowanie samooczyszczania się gleby i drobnoustroje występujące w ściekach będą zanieczyszczać glebę na znaczną głębokość, zakażając przede wszystkim wody zaskórne, a niekiedy również głębokie wody podziemne. Nie wszystkie roztwory soli jednakowo przesiąkają w głąb. Np. związki fosforu są silnie sorbowane przez glebę. W mniejszym nieco stopniu związki potasu. Natomiast roztwór NaCI nie jest zatrzymywany i przesiąka głęboko. Zawartość bakterii w wodach gruntowych jest różna. W wodach pochodzących z poziomu 20 m i więcej brak jest na ogół zarazków chorobotwórczych i wody te zazwyczaj użytkowane są bezpośrednio jako dobre wody pitne. [patrz też: olx żory, bricoman wilanow, mrówka aleksandrów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotłownia gazowa wymagania mrówka aleksandrów olx żory