Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Zalożenia projektu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Założenia projektu nie powinny zawierać podstawowych wskaźników technicznych dla danej trasy drogowej, jak klasy technicznej drogi, szerokości nawierzchni drogowej, elementów technicznych przekroju po- dłużnego i planu itp., ponieważ wskaźniki te są określane dopiero na podstawie wstępnego projektu, opartego właśnie na założeniach projektu; jedynie typ nawierzchni bez określenia jej rodzaju (np. nawierzchnia typu nieulepszonego, typu ciężkiego itp.) i szybkość podstawowa mogą. być podawane jako wskazówki ogólne, do których należy dążyć. Wskaźniki te są ustalane na podstawie materiałów i rozważań po- danych właśnie w założeniach projektu i zatwierdzane jako normatywy przy zatwierdzaniu założeń, stanowią więc one część protokółu zatwierdzającego założenia. Ponadto do założeń projektu nie należy włączać rodzajów nawierzchni i ich szczegółowej lokalizacji na danej trasie, gdyż ustala się je dopiero w projekcie technicznym na podstawie danych i materiałów zebranych W wyniku pomiarów i studiów polowych (np. wyniki badań gruntu na trasie itp.). Projekt wstępny jest w zasadzie częścią projektu technicznego drogi i stanowi jego część wstępną. Projekty wstępne w budownictwie drogowym stanowią istotną część projektu technicznego i zawierają załączniki, wymagające rozwiązań koncepcyjnych (np. profil podłużny – niweleta drogi, normalne przekroje poprzeczne itp.). Projekty wstępne, przebudowy nawierzchni dróg istniejących powinny, jako załącznik zasadniczy, posiadać inwentaryzację drogi istniejącej. W zasadzie warianty trasy drogowej zostają ustalone już przy sporządzeniu założeń projektowych, w projekcie wstępnym jednak zachodzi czesto potrzeba porównania wariantów technicznych dla poszczególnych odcinków tej samej trasy. Wymaga to wykonania kilku wariantów rozwiązań technicznych i ich porównania techniczno-ekonomicznego. Projekty wstępne dróg stanowią jakby uzasadnienie techniczne możliwości wykonania obiektów zaproponowanych w założeniu. Projekty wstępne jak i techniczno-robocze wymagają z zasady wykonania pomiarów i studiów polowych. Studia l pomiary takie wykonuje się przed przystąpieniem do opracowania projektu wstępnego. W specjalnie trudnych przypadkach zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych studiów i pomiarów po opracowaniu projektu wstępnego, jednak przed przystąpieniem do opracowania projektu techniczno-roboczego. Pomiary te są pomiarami dodatkowymi. [przypisy: olx żory, follixin, kuchnie indukcyjne opinie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: follixin kuchnie indukcyjne opinie olx żory