Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Nośność podłoża pod fundamentami szeregowymi

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Wartości najmniejsze i największe otrzymane dla podłoża jednorodnego rozpatrując, że cały ośrodek gruntowy zbudowany jest tylko z warstwy górnej (Cl cPl) a następnie z warstwy dolnej (c2, cP2). Ponadto uzyskać można inną maksymalną wartość nośności zastępując warstwę dolną warstwą nieodkształcalną. Nośność podłoża obciążonego dwoma fundamentami Schemat pracy podłoża pod dwoma fundamentami, na którym widać rozwój wzajemnego nakładania się wpływów oddziaływania fundamentów w zależności od malejącej wartości stosunku E.IB. Dla rozstawu przedstawionego na schemacie (a) lub większego nie występuje żadne wzajemne oddziaływanie i fundamenty pracują niezależnie. Jeżeli odległość Es maleje (schemat b), to obszary Rankine’a zawarte między fundamentami nakładają się na siebie aż do momentu, gdy powstaje tylko jeden obszar Rankine’a, wspólny dla dwóch uplastycznionych obszarów podłoża. W miarę zbliżania się fundamentów i zmniejszania rozstawu Es następuje wzajemne nakładanie się dwóch obszarów ( schemat c), a następnie dochodzi do momentu, gdy krzywe łączące wierzchołki SI każdego z .klinów z zewnętrznymi obszarami Rankine’a stykają się w punkcie S2, przy czym ich wspólna styczna jest pionowa w tym punkcie i znajduje się w płaszczyźnie symetrii zespołu dwóch fundamentów, W wyniku tego otrzymuje się jeden klin połączony sztywno z fundamentem o szerokości 2B+Es. Gdy Es = 0, to dwa fundamenty zachowują się jak jeden fundament o szerokości 2B. Nośność podłoża niespoistego obciążonego trzema fundamentami pasmowymi. Zagadnienie wpływu sąsiednich fundamentów na nośność graniczną podłoża trzech fundamentów badał Cz. Rybak . Uzyskane przez niego wyniki badań modelowych i rozwiązań analitycznych (metodą stanów granicznych) wskazują na wzrost nośności podłoża obciążonego grupą fundamentów, w stosunku do nośności podłoża obciążonego fundamentem pojedynczym. [hasła pokrewne: , kostka granitowa, Hale magazynowe, docieplenia budynków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: docieplenia budynków Hale magazynowe kostka granitowa