Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Prace badawcze i studia

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W celu sporządzenia założeń projektu, jako podbudowy pierwszej fazy dokumentacji technicznej, należy przeprowadzić następujące prace badawcze i studia 1) badania ekonomiczne dotyczące całego obszaru ciążenia danej trasy drogowej, 2) badania ekonomiczne odnoszące się tylko do danego odcinka trasy drogowej, oparte na wynikach badań dotyczących całości obszaru ciążenia, 3) studia techniczno-ekonomiczne, oparte na badaniach w terenie, w celu uaktualnienia posiadanego materiału mapowego, stwierdzenia szczególnie ważnych fragmentów sytuacyjnych itp. Założenia projektu sporządzone w myśl wymienionych wyżej zasad nie wymagają przeprowadzenia w terenie pomiarów technicznych, zwłaszcza, długotrwałych i kosztownych, wymagają natomiast wnikliwego zebrania i przestudiowania materiału dotyczącego zagadnień ekonomicznych i gospodarczych ściśle związanych z projektowanym odcinkiem drogi. Celem założeń projektu jest 1) udowodnienie na podstawie danych ekonomicznych i gospodarczych potrzeby realizacji budowy w danym rejonie (kierunku, trasie itp.), 2) zorientowanie się w kosztach realizacji budowy, w potrzebach materiałowych i siły roboczej, 3) podanie danych, będących uzupełnieniem obowiązujących warunków technicznych (np. założenie, że droga powinna mieć nawierzchnię typu ciężkiego itp.) lub też stanowiących podstawę do ich stosowania. W wyniku pracy przy sporządzeniu założeń projektu otrzymuje się operat, zawierający, oprócz wymienionych już uzasadnień i danych, następujące dokumenty natury finansowej l) kosztorys wskaźnikowy (orientacyjny) dla projektowanego odcinka drogi, oparty na cenach statystycznych kosztów budów podobnych z lat ubiegłych, a wykazujący ogólny orientacyjny koszt realizacji budowy drogi (łącznie ze wszystkimi obiektami); 2) kosztorys robót wstępnych, wykonywanych przed przystąpieniem do robót właściwych, jak przejęcie na własność Państwa potrzebnego gruntu, koszt zburzenia istniejących budynków, koszt mieszkań zastępczych itp. [hasła pokrewne: olx żory, follixin, kuchnie indukcyjne opinie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: follixin kuchnie indukcyjne opinie olx żory