Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Vignola

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Przedstawicielem późniejszego renesansu jest Vignola, uczeń i kontynuator kierunku Michała Anioła. Jego dziełem jest kościół jezuicki w Rzymie, który był wzorem wielu kościołów jezuickich. Kościół cechuje układ podłużny nawy środkowej, przykrytej kolebką, z kaplicami w nawach bocznych oraz z kopułą na żaglach na skrzyżowaniu transeptu. W okresie :późniejszego renesansu powstały pałace genueńskie, odznaczające się wspaniałymi rozwiązaniami westybulów. Ze względu na duże nierówności terenu zastosowano w tych westybulach monumentalnie rozwiązane schody w połączeniu z kolumnadami przesklepionymi sklepianiami krzyżowymi, Renesans rozwijał się we wszystkich krajach zachodniej i środkowej Europy. Poza Włochami najbardziej rozwinął się renesans we Francji za czasów króla Franciszka I. Do charakterystycznych cech renesansu francuskiego należą: stosowanie stromych dachów krytych łupkiem lub dachówką z zachowaniem klasycznej architektury, zbliżonej do włoskiej. W stromych dachach często urządza się mieszkalne poddasza z okienkami (lukarnami) w dachu. Specyficznymi cechami renesansu francuskiego są: powszechne stosowanie boniowania, dwubarwne elewacje, wystające pierścienie, nakładane na słupy i plastry, medaliony i kartusze. Do wybitnych architektów francuskich ipoki renesansu należą: Pierre Lscot, Philibert De Iorrne , Baptiste Duceroeau. [patrz też: bricoman wilanow, izolacja dachu płaskiego, budowle renesansowe]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowle renesansowe izolacja dachu płaskiego kotłownia gazowa wymagania