Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

UJECIA WOD PODZIEMNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

UJĘCIA WOD PODZIEMNYCH Woda podziemna może być ujęta za pomocą: Urządzeń poziomych (rowy, dreny; rurociągi zbiorcze, galerie zbiorcze i ostatnio stosowane poziome rury filtrowe). Urządzenia te stosowane są, jeżeli: spąg warstwy nieprzepuszczalnej leży 4-5 m lub więcej poniżej powierzchni terenu, a miąższość warstwy wodonośnej wynosi co najmniej kilka metrów, warstwy zaś wodonośne stanowią materiał jednolity (piasek, żwir, rumosze); b) grubość warstwy wodonośnej, położonej tuż pod powierzchnią, nie jest większa niż 1 m; c) woda gruntowa płynie w pokładach żyłami pojedynczymi. Urządzeń pionowych – studni płytkich (kopanych a zapuszczanych) oraz głębokich (wierconych). Urządzenia pionowe są stosowane wtedy, jeżeli woda jest ujmowana z głębokości powyżej 4-5 m. Do głęb. 15 m (w rzadkich przypadkach do 30 m) stosuje się studnie kopane lub zapuszczane, poza tym studnie abisyńskie (wbijane lub wkręcane). [przypisy: izolacja dachu płaskiego, ciśnienie w sieci wodociągowej, olx żory ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie w sieci wodociągowej izolacja dachu płaskiego olx żory