Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Studia i badania zespołowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Badania tego typu charakteryzuje wielka różnorodność zagadnień gospodarczych; są one bardzo pracochłonne. Do przeprowadzenia tych ba- dań potrzebna jest wszechstronna znajomość życia gospodarczego danego regionu. Badania i studia zespołu mogą być przeprowadzane w celu wyjaśnienia jej udziału w ogólnej masie przewozów i wyjaśnienia cech charakterystycznych przewozów drogowych; mogą one również dotyczyć całości zagadnień komunikacyjnych. W tym przypadku zadaniom podlegają również przewozy dotyczące linii kolejowych, wodnych, lotniczych itp. Studia i badania ekonomiczne zespołowe dotyczące projektów drogowych wymagają powiązania zagadnień przewozów drogowych z przewozami dokonywanymi za pomocą innych środków komunikacji. Wielkie znaczenie zwłaszcza ma tu gęstość sieci komunikacyjnej w ogóle, obsługa komunikacyjna danego terenu oraz niedociągnięcia i braki, które siłą rzeczy muszą być wypełnione przez komunikację drogową, Dla wykonania badań i studiów ekonomicznych zespołowych należy przede wszystkim 1) dokładnie poznać układ istniejącej sieci drogowej danego regionu, Jej stan i udział w ruchu przewozowym, powiązanie sieci drogowej z innymi sieciami komunikacyjnymi, jak również pracę tych sieci; 2) poznać i zestawić dane dotyczące rozmieszczenia źródeł masy towarowej danego regionu, poznać ich produkcję obecną i przewidzianą w przyszłości oraz zdać sobie sprawę z powiększenia ilości przewozów; należy również poznać istniejącą w danej chwili sytuację w dziedzinie przekazywania – masy przewozowej na inne środki komunikacyjne oraz przewidywany perspektywiczny rozwój tych przewozów 3) wyjaśnić (orientacyjnie) na podstawie danych wielkość przewozów towarowych i pasażerskich dla omawianych poprzednio źródeł ruchu obecnie i dla ustalonego okresu perspektywicznego, wydzielając jednocześnie ilość przewozów przypadającą na komunikację drogową; 4) ustalić kierunki i rozmiary przewozów dla poszczególnych rodzajów komunikacji obecnie i w przyszłości oraz zbadać możliwości przejęcia tych przewozów dodatkowo przez transport drogowy (jako bardziej korzystny) po przebudowie sieci drogowej regionu; 5) zbadać i poznać charakter zasobów naturalnych bogactw regionów, możliwości rozwoju ich eksploatacji, charakter ekonomiczny regionu jako podstawę rozwojową dla przemysłu, rolnictwa, leśnictwa itp. oraz zbadać wpływ warunków naturalnych na budowę i eksploatację sieci drogowej. [podobne: allegro pl logowanie, ciśnienie w sieci wodociągowej, olx jawor]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro pl logowanie ciśnienie w sieci wodociągowej olx jawor