Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Studia i badania ekonomiczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zagadnienia ekonomiczne związane z budową i eksploatacją sieci drogowej stanowią obecnie zasadniczą część składową projektu drogowego. Właściwe wykorzystanie nawierzchni drogowych, a zwłaszcza pojazdów samochodowych kursujących na drogach, może przynieść gospodarce narodowej znaczne oszczędności. Powstają one przede wszystkim jako wynik maksymalnego wykorzystania zdolności przewozowych samo- chodu (jego ładowności i szybkości) i pracz tego, będą to poważne oszczędności na kosztach własnych przewozów samochodowych, jak również na kosztach utrzymania nawierzchni drogowych, wzrastających wydatnie przy nawierzchniach nie dostosowanych do panującego na nich ruchu. Badania ekonomiczne mają na celu ustalenie warunków, w jakich ma pracować budowania droga, lub warunków, do jakich należy dostosować nawierzchnię na drodze istniejącej. Badania te pozwalają na określenie wielkości ruchu, jaki będzie się odbywał na danej drodze, jego kierunków, częstotliwości przebiegów samochodów itp., czyli wszystkich warunków ruchowych, niezbędnych do właściwego ustalenia warunków technicznych dla danej drogi. Oszczędności, jakie daje odpowiednie zaprojektowanie sieci drogowej lub też poszczególnych odcinków dróg, mogą być bardzo duże, zwłaszcza obecnie, kiedy transport samochodowy ma dla naszej gospodarki narodowej coraz większe znaczenie. Temu też należy przypisać znaczenie, jakie mają dla opracowania projektu drogowego badania I studia ekonomiczne. Należy stwierdzić, że projekt drogowy może być właściwie opracowany tylko pod warunkiem należytego uzasadnienia techniczno-ekonomicznego i udowodnienia opłacalności budowy lub przebudowy projektowanego odcinka. Jak już wspomniano, sieć drogowa ma obecnie olbrzymie znaczenie dla życia gospodarczego kraju. Nie ma dziedziny życia gospodarczego, która nie opierałaby się w większym lub mniejszym stopniu o transport drogowy. Transport ten jako powszechny środek komunikacji lądowej sięga do najbardziej odległych zakątków, będąc w wielu przypadkach jedynym pośrednikiem do wymiany dóbr. Stąd szeroki zasięg gospodarczy sieci drogowej i olbrzymi jej wpływ na kształtowanie się życia gospodarczego poszczególnych regionów. [patrz też: jak usunąć konto na allegro, mrówka aleksandrów, mrówka biłgoraj]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak usunąć konto na allegro mrówka aleksandrów mrówka biłgoraj