Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Stateczność kątowych murów oporowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wśród metod obliczeń stateczności kątowych murów oporowych przyjęto: dla obliczenia parcia gruntu na ścianę uogólniony schemat Terzaghiego odnoszący się do nachylonych ścian i podstaw fundamentu, – parcie gruntu na nachyloną ścianę muru kątowego oblicza się współczynnikami parcia. Parcia na nachyloną ścianę kątowego muru oporowego Klin gruntu CDE zachowuje się jak sztywne ciało związane ze ścianą muru oporowego. Przyjmuje się zgodnie z założeniem Terzaghiego, że kąt w = 45°+4>/2 tzn. nie zależy od kąta nachylenia ściany i kąta nachylenia podstawy IX z poziomem. W obliczeniach pomija się siły wywierane na ścianę muru pochodzące od obciążenia działającego w dolnym naziomie W rozpatrywanym układzie działają następujące siły: – pochodzące od ciężaru własnego ścian muru i gruntu z nim sztywno związanego (trójkąt CDE) oznaczone jako F; . - pochodzące 0d parcia gruntu i obciążenia p działającego W naziomie. Współczynnik pewności z uwagi na obrót wokół krańcowego punktu znajdującego się po lewej stronie podstawy Określa się go jako stosunek momentów utrzymujących M u do momentów od si wywracających Mw względem punktu O Według niektórych autorów obrót wokół punktu O przyjmuje się tylko dla podłoża Wytrzymałego i sztywnych fundamentów. Takie określenie współczynnika pewności jest raczej konwencjonalne i nowsze badania nie potwierdzają możliwości powstania obrotu fundamentu wokół punktu O. Sprawdzenie warunku równowagi sił pionowych sprowadza się w praktyce obliczeniowej do porównania dwóch różnych schematów wyznaczenia nośności Maksymalne naprężenie kontaktowe dla schematu b nie może przekroczyć średniego obliczeniowego naprężenia wyznaczonego według schematu a. Należy tu zwrócić uwagę, że w rzeczywistości niezbyt dokładnie znany jest rozkład naprężeń kontaktowych pod podstawą fundamentu. Jak wiadomo rozkład ten można przyjmować jako liniowy, trapezowy lub trójkątny. [więcej w: mrówka baseny, bricoman warszawa wilanów, budowle renesansu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman warszawa wilanów budowle renesansu mrówka baseny