Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Schemat obliczenia opiera sie na

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Schemat obliczenia opiera się na założeniu, popartym badaniami modelowymi wy- konanymi w aspekcie kinematycznym, że nośność podłoża fundamentowego obciążonego pionowo i mimośrodowo (rys. 9.12) równa się nośności osiowej przy przyjęciu zreduko- wanej szerokości podstawy fundamentu B wyrażonej wzorem B = B-2IEI Nachylenie obciążenia burzy zarówno symetrię stref deformacyjnych w podłożu gruntowym jak również symetrię klina związanego z podstawą fundamentu. Z drugiej strOny wpływ mimośrodu nie zawsze działa w tym kierunku co nachylenie obciążenia. Stąd wynika, że przy określeniu nośności podłoża fundamentowego wystę- puje zawsze wpływ mimośrodu. Badania jakościowe wykonane w ośrodku analogowym [8] typu Taylor-Schneebeli wykazały istnienie pozornie sztywnego klina pod podstawą fundamentu. Utworzony klin nie jest symetryczny ani w stosunku do kierunku przyłożonego obciążenia, ani też do osi fundamentu. Kształt klina zależy od położenia obciążenia w stosunku do optymalnego mimośrodu, a mianowicie: 1) W przypadku przyłożenia obciążenia po stronie ujemnej mimośrodu tzn. e < eM (rys. 9.13), sztywny klin ma kształt trójkąta ACB, którego podstawa AB równa się szerokości efektywnej B,fUndamentu (na odcinku BB nastąpiło odrywanie fundamentu od podłoża). 2) W przypadku przyłożenia obciążenia po stronie dodatniej mimośrodu EM tzn. e > eM (rys. 9.14) kształt klina odbiega od trójkąta i to tym bardziej im większy jest mimośród e i przyjmuje kształt zbliżony do wycinka koła ACE. Na odcinku AA następuje odrywaNIe podstawy fundamentu od podłoża. W obydwu opisanych przypadkach wymiary klina maleją wraz ze wzrostem mi- mośrodu (w wartościach bezwzględnych)• obciążenia. Optymalny trójkątny klin wypycha grunt poprzez bok AC. WOKół punktu B powstaje również mały obszar plastyczny powodujący wypchnięcie gruntu na odcinku Bx. [hasła pokrewne: bricoman wilanów, wiata garażowa przyścienna, odstąpienie od umowy allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman wilanów odstąpienie od umowy allegro wiata garażowa przyścienna