Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Nośność graniczna podłoża

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Nośność graniczną podłoża wyznacza się z pola naprężenia wzdłuż znanych linii poślizgu, ograniczających sztywny klin pod fundamentem. Sumując składowe pio- nowe elementarnych sił działających wzdłuż tworzących sztywnego klina i odejmując ciężar własny klina otrzymuje się wzór na nośność graniczną Qv = yDB2Npy Qy = yDB2 Np dla fundamentu pojedynczego dla fundamentu pośredniego W przypadku fundamentu skrajnego, ze względu na symetrię. sztywnego klina, oprócz składowej pionowej reakcji podłoża na fundament działa również składowa pozioma (oblicza się ją sumując składowe poziome elementarnych sił działających wzdłuż tworzących klina). Reakcja podłoża działa na pewnym mimośrodzie, względem środka ciężkości fundamentu. Składowe poziome są bardzo małe i praktycznie mogą być pomijane w obliczeniach. Z przedstawionych nomogramów wynika, że nieskończenie duże przyrosty nośności pod fundamentami szeregowymi dla Es dążącego do zera mogłyby wystąpić jedynie wtedy, gdyby fundamentów było nieskończenie wiele. Dla skończonej liczby fundamentów, przyrosty nośności są również skończone. Ograniczenie przyrostu nośności dla fundamentu skrajnego w przypadku dwóch fundamentów. Mury oporowe o specjalnych kształtach. Do murów oporowych o specjalnych kształtach zaliczamy: – mury oporowe z płytami kotwiącymi, – mur typu Coynea, mury oporowe kotwione, mur oporowy ze sklepieniami poziomymi, mur oporowy powłokowy (łupinowy), mur oporowy z częścią ściany pionowej i przyporami, mur oporowy przegródkowy, kątowy mur oporowy. Mury oporowe z płytami kotwiącymi. Schemat muru. Składa się on z pionowej ściany w kształcie łupiny, stopy fundamentowej stanowiącej dolne oparcie oraz nachylonego oparcia (belki) położonego na pewnej wysokości ściany. Parcie gruntu jest- równoważone przez nachylone ściągi przymocowane do poziomej płyty kotwiącej obciążonej nasypem sięgającym do naziomu. Stopa fundamentowa obciążona jest pionowym naciskiem pochodzącym od składowej pionowej parcia oraz składowej pionowej nachylonego ściągu. [patrz też: olx żory, follixin, kuchnie indukcyjne opinie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: follixin kuchnie indukcyjne opinie olx żory