Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Poziom wód w jeziorach

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Wody jezior Wody jezior różnią się znacznie swoim składem. Jeziora górskie, o zlewniach niezamieszkałych, mają wodę miękką i czystą. Natomiast jeziora zasilane wodą zanieczyszczoną ściekami dostarczać mogą wody wprawdzie klarownej, jednak zawierającej różne rozpuszczone sole, zanieczyszczenia organiczne oraz żywe organizmy. Poziom wód w jeziorach podlega na ogół -znacznie mniejszym wahaniom niż w rzekach i z reguły woda z jezior jest mniej zanieczyszczona. W pozornie czystej wodzie jezior zawartość zawiesin wynosi 1 do 3 mg/]: sucha pozostałość 100, do 200 mg/l; utlenialność zaś wyraża się zapotrzebowaniem KMn04 – 3 do 20 mg/l. Jeziora ubogie w składniki pokarmowe (jeziora oligotroficzne) mają wodę bardziej czystą niż jeziora bogate w te składniki (jeziora eutroficzne). W strefie litoralnej (przybrzeżnej) woda jest bardziej zanieczyszczona niżeli w strefie pelagicznej (oddalonej od brzegów). W jeziorach dystroficznych (o dnie pokrytym osadami pochodzenia organicznego) woda jest miękka, lecz silnie zanieczyszczona związkami organicznymi; pH takiej wody wynosi 3 do 5, 4:1. [więcej w: panele allegro, ciśnienie w sieci wodociągowej, kuchnie indukcyjne opinie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie w sieci wodociągowej kuchnie indukcyjne opinie panele allegro