Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Posts Tagged ‘Domy z drewna’

Budownictwo i architektura : National Heart Center w Singapurze / Broadway Malyan

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Broadway Malyan, międzynarodowa firma z biurami w Wielkiej Brytanii, Europie, na Bliskim Wschodzie iw Azji, niedawno zaprezentowała swój projekt dla National Heart Center w Singapurze.
Ten szpital jest częścią większego planu, który przebuduje krajowy szpital szpitalny Outram w bardziej zaawansowany technologicznie i przyjazny dla środowiska sposób.
Opis projektu i więcej zdjęć po przerwie.
Szpital w Broadway Malyan został zaprojektowany tak, aby zminimalizować dystans podróży dla pacjentów.
Na pierwszych sześciu piętrach znajduje się strefa aktywna szpitala z laboratoriami, obiektami chirurgicznymi, radiologią i podobnymi programami. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Domy z drewna’

Budownictwo i architektura : National Heart Center w Singapurze / Broadway Malyan

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Sześć projektów zostało zaprezentowanych na konkurs Grand Hyatt Hotel we Frankfurcie w Niemczech.
Przewodniczący jury, Johann Eisele, wybrał propozycję UNStudio, aby kontynuować rozwój.
Wszystkie propozycje miały wyjątkowo wysoki standard.
Wielokrotnie nagradzany projekt UNStudio jest szczególnie wyjątkowy, ponieważ prezentuje rodzaj wieżowca, który jeszcze nie istnieje w tej formie we Frankfurcie.
Wkład UNStudio pokazuje, w jaki sposób można uzyskać harmonię między dużymi wymaganiami funkcjonalnymi a wysokimi wymaganiami projektowania zewnętrznego i wnętrza. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Domy z drewna’

Budownictwo i architektura : National Heart Center w Singapurze / Broadway Malyan

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Pod obciążeniami statycznymi następuje osiadanie gruntów do pewnej skończonej głębokości ho. Metoda Gorbunowa-Posadowa. Metoda opiera się w swych założeniach na dwóch zasadniczych równaniach: l. równaniu różniczkowym ugięcia w (x) lub w (r) pasma o walcowej sztywności i długości 21 pod wpływem zewnętrznego obciążenia ciągłego p(x) oraz odporu gruntu q (x) , gdzie: VI – współczynnik Poissona materiału pasma, h – grubość pasma obciążającego ośrodek gruntowy, b – szerokość pasma obciążającego ośrodek gruntowy. 2) równaniu osiadań w (x) powierzchni sprężystej półprzestrzeni izotropowej o module ściśliwości E. i współczynniku rozszerzalności bocznej V według wzoru Flamanta lub Boussinesq’a. Przy zastosowaniu powyższego szeregu powinny być spełnione następujące warunki – osiadanie gruntu i ugięcie beiki powinny być jednakowe, – belka pod działaniem obciążenia zewnętrznego i oddziaływań gruntu powinna być w równowadze. Obciążenie belki może być zupełnie dowolne, jednakże symetryczne w kierunku poprzecznym. Pomija się tarcie między belką a gruntem. Celem spełnienia pierwszego warunku należy wyrazić osiadania gruntu i ugięcia belki również za pomocą skończonych podwójnych szeregów potęgowych. Ich współczynniki zależą od poszukiwanych współczynników odporu gruntu. Na podstawie tożsamości osiadań gruntu i ugięć belki przyrównuje się w odpowiednich szeregach współczynniki przy równych potęgach x i y. Tożsamości te pozwalają na utworzenie układu równań, który łącznie z równaniem równowagi pozwala wyznaczyć poszukiwane współczynniki Osiadania gruntu powstałe pod wpływem obciążenia p(x,y) rozłożone na prostokątnym wycinku jego powierzchni wyraża się również w postaci podwójnego szeregu potęgowego.  Naciski przekazywane przez konstrukcję na grunt można rozpatrywać jako nieskończenie dużą liczbę elementarnych sił skupionych P, nierównomiernie rozłożonych, na prostokątnej powierzchni podstawy. Osiadanie gruntu wywołane każdą z tych sił, wyznacza się za pomocą wzoru Boussinesq’a. [podobne: domy drewniane, Domy prefabrykowane, Domy z drewna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Domy z drewna’

Budownictwo i architektura : National Heart Center w Singapurze / Broadway Malyan

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Nośność graniczną podłoża wyznacza się z pola naprężenia wzdłuż znanych linii poślizgu, ograniczających sztywny klin pod fundamentem. Sumując składowe pio- nowe elementarnych sił działających wzdłuż tworzących sztywnego klina i odejmując ciężar własny klina otrzymuje się wzór na nośność graniczną Qv = yDB2Npy Qy = yDB2 Np dla fundamentu pojedynczego dla fundamentu pośredniego W przypadku fundamentu skrajnego, ze względu na symetrię. sztywnego klina, oprócz składowej pionowej reakcji podłoża na fundament działa również składowa pozioma (oblicza się ją sumując składowe poziome elementarnych sił działających wzdłuż tworzących klina). Reakcja podłoża działa na pewnym mimośrodzie, względem środka ciężkości fundamentu. Składowe poziome są bardzo małe i praktycznie mogą być pomijane w obliczeniach. Z przedstawionych nomogramów wynika, że nieskończenie duże przyrosty nośności pod fundamentami szeregowymi dla Es dążącego do zera mogłyby wystąpić jedynie wtedy, gdyby fundamentów było nieskończenie wiele. Dla skończonej liczby fundamentów, przyrosty nośności są również skończone. Ograniczenie przyrostu nośności dla fundamentu skrajnego w przypadku dwóch fundamentów. Mury oporowe o specjalnych kształtach. Do murów oporowych o specjalnych kształtach zaliczamy: – mury oporowe z płytami kotwiącymi, – mur typu Coyne’a, mury oporowe kotwione, mur oporowy ze sklepieniami poziomymi, mur oporowy powłokowy (łupinowy), mur oporowy z częścią ściany’ pionowej i przyporami, mur oporowy przegródkowy, kątowy mur oporowy. Mury oporowe z płytami kotwiącymi. Schemat muru. Składa się on z pionowej ściany w kształcie łupiny, stopy fundamentowej stanowiącej dolne oparcie oraz nachylonego oparcia (belki) położonego na pewnej wysokości ściany. Parcie gruntu jest- równoważone przez nachylone ściągi przymocowane do poziomej płyty kotwiącej obciążonej nasypem sięgającym do naziomu. Stopa fundamentowa obciążona jest pionowym naciskiem pochodzącym od składowej pionowej parcia oraz składowej pionowej nachylonego ściągu. [patrz też: domy drewniane, Domy prefabrykowane, Domy z drewna ]

Comments Off

« Previous Entries