Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Podpora podlużna

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Podpora podłużna (a) może być umieszczona na dowolnej wysokości. Najbardziej ekonomiczne położenie uzyskuje się poprzez wyrównanie momentów dodatnich i ujemnych. Niekiedy umieszcza się ją w miejscu działania wypadkowej parcia gruntu. W tym ostatnim przypadku niepotrzebny jest dolny ściąg. Płytę kotwiącą umieszcza się na różnych poziomach. Przyjęcie odpowiedniego schematu muru oporowego z płytami kotwiącymi jest bardzo istotne. Przyjęcie schematu A  jest uzasadnione tylko wtedy, jeżeli podstawa płyty bd spoczywa na gruncie niepodatnym tzn. grunt pod płytą nie osiada. Taka sama uwaga dotyczy schematu B. Schematy C, D i E nie są wrażliwe na osiadanie płyty kotwiącej. Płyta kotwiąca musi znajdować się poza zasięgiem klina odłamu. Zaletą muru oporowego z płytą kotwiącą jest to, że obciąża on w bardzo małym stopniu podłoże fundamentowe. W związku z tym jest on bardzo lekki i należy do jednych z najtańszych. Dla celów obliczeniowych niezmiernie ważną sprawą jest współczynnik tarcia. Teoretycznie współczynnik ten jest równy tangensowi kąta tarcia wewnętrznego gruntu Niektórzy autorzy zalecają przyjmować współczynnik ten jako tg (2/3). [Zobacz tez: mrówka baseny, bricoman warszawa wilanów, budowle renesansu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman warszawa wilanów budowle renesansu mrówka baseny