Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Pasmo nieskończenie długie obciążone równomiernie

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Pasmo znajdujące się pod obciążeniem równomiernie rozłożonym rozpatruje się jako nieskończenie długie, gdy wskaźnik wiotkości t > 50. Obliczenie wykonuje się według schematu pasma nieskończenie długiego ograniczonego jednostronnie, jeżeli odległość położenia przekroju od lewego końca jest mniejsza od 3 (i < 3). Metoda Żemoczkina-Sinicyna. W metodzie Żemoczkina-Sinicyna przyjmuje się model statyczny belkowy oparty na skończonej liczbie podpór. Przyjmuje się, że półpłaszczyzna lub półprzestrzeń jest sprężysta, izotropowa i jednorodna, dla której wykorzystuje się odpowiednie wzory Boussinesqa lub Flamanta. Zakłada się, że podpory są rozmieszczone pod belką w jednakowych odstępach d Poszczególne podpory działają na belkę jako siły skupione, natomiast na podłoże jako obciążenie równomiernie rozłożone na małych powierzchniach określonych szerokością belki oraz liniami podziału pomiędzy podporami. Rozwiązanie przeprowadza się metodą sił, a układem podstawowym jest wspornik, przy którym miejsce utwierdzenia doznaje przesunięcia pionowego Yo oraz obrotu o kąt CPo. W schemacie oprócz szukanych sił łącznikowych X1, X2, X3, X4 nieznane są przemieszczenia Yo belki i kąt obrotu CPo w miejscu pomyślanego utwierdzenia jej jednego końca. Liczba nieznanych wielkości zależy od zamierzonego stopnia dokładności obliczeń. Przy przyjęciu n podpór występuje n+2 szukanych wielkości. Do ich wyznaczenia mamy: dwa równania równowagi belki oraz n warunków geometrycznych zabezpieczających wspólne ugięcie belki i podłoża. Wyznaczenie współczynników Wki dla układu przestrzennego sprowadza się do całkowania wzoru Boussinesqa po prostokącie.[hasła pokrewne: bricoman wilanów, wiata garażowa przyścienna, odstąpienie od umowy allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman wilanów odstąpienie od umowy allegro wiata garażowa przyścienna