Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Obciążenie równomierne rozłożone

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W celu wykonania wykresów odporu q [kPa], sił poprzecznych Q [kN] i momentów zginających M [kNm] od obciążenia p [kPa] równomiernie rozłożonego na całej długości pasma, należy posługiwać się tablicami. Zasady obliczania pasma nieskończenie długiego ograniczonego jednostronnie są następujące: l) Jeżeli obciążenie zaczepione jest w pobliżu lewego końca pasma, początek współrzędnych umieszcza się w lewym końcu pasma, a oś x skierowana jest wzdłuż tego pasma; 2) Wyznacza się rzeczywiste odcięte x, a następnie bezwymiarowe odcięte 3) Odczytuje się z tablic bezwymiarowe wartości q, Q, M i na podstawie. wzorów wyznacza się rzeczywiste wartości odporu, sił poprzecznych i momentów zginających; 4) Siły poprzeczne w obciążonym przekroju tj. lX mają dwie wartości. W celu otrzymania wartości Q odnoszących się do wartości siły poprzecznej bezpośrednio na prawo od obciążonego przekroju, należy od wartości Q odjąć jedność czyli Q = Ql. Obliczanie pasma nieskończenie długiego i nieskończenie długiego ograniczonego jednostronnie, obciążonego momentem Obliczanie wykonuje się według tych samych zasad jak dla obciążenia siłą skupioną. Do obliczenia pasma o nieskończonej długości, ograniczonego jednostronnie, obciążonego momentem służą tablice podające q, Q i M. Wzory te pokrywają się z wzorami dla pasma o skończonej długości przy zamianie wielkości l na L. Znak górny (+) we wzorach odnosi się do przypadku, gdy moment zaczepiony jest blisko lewego końca pasma, z kolei znak dolny -( -) – gdy moment działa blisko prawego końca. Wartości M odnoszą się do momentu działającego bezpośrednio na lewo od obciążonego przekroju (IX). Wartości M dla przekrojów znajdujących się na prawo od obciążonego przekroju ustala się zgodnie ze wzorem: M=M*+l Moment obciążający zewnętrzny Mz jest dodatni, jeżeli działa zgodnie z ruchem wskazówek zegara. [podobne: bricoman wilanów, wiata garażowa przyścienna, odstąpienie od umowy allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman wilanów odstąpienie od umowy allegro wiata garażowa przyścienna