Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Mur oporowy systemu Coyne’a

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Składa się on z cienkiej łupiny utrzymywanej w pionie dzięki krótkim ściągom znajdującym się, z wyjątkiem ściągu dolnego, w klinie odłamu gruntu. Ściągi zaopatrzone . są na końcach w płyty kotwiące. Ściana muru oporowego, ściągi i zakotwienia działają jak gruby mur ziemny. Zadaniem ściągów jest zapewnienie niezbędnej spójności całemu układowi. Ściana może być wykonana z betonu, żelbetu lub cegły. Grubość ściany ceglanej wynosi 50 cm, a żelbetowej od 15 do 20 cm. Ściągi wykonuje się ze stali zbrojeniowej i obetonowuje. Ściągi pracują zasadniczo na rozciąganie oraz na zginanie (w pobliżu ścianki) wywołane osiadaniem zasypu. Obliczenia przeprowadza się przy założeniu, że grunt zawarty między płytami kotwiącymi rozpatruje się jako kratownicę Howea ułożoną pionowo. W kratownicy tej rozciągane ściągi stanowią słupki, a nasyp gruntu zastąpiony jest ściskanymi krzyżulcami. Pas ściskany kratownicy stanowi ścianka muru oporowego, a pas rozciągany znajduje się w miejscu tylnego zakotwienia ściągu. Aby układ działał właściwie, jest rzeczą oczywistą, że rozciąganie gruntu musi być równoważone ściskaniem pochodzącym od ciężaru gruntu i obciążenia naziomu. Istnieje zatem zależność między rozstawem e ściągów i ich długością l. Do rozważań przyjmuje się, że wartość e jest bardzo mała. Przy takim przyjęciu siła ścinająca T jest stała między punktami G i H. Oznaczając przez G całkowitą siłę ścinającą na jednostkę długości działającą w płaszczyźnie .pionowej przechodzącą przez oś obojętną kratownicy i przez S siłę rozciągającą w ściągu BP otrzymuje się Ge=S Wartość l określa się z warunku, że obszar gruntu ABCD znajduje się w równowadze pod wpływem ciężaru P i parcia gruntu B działającego na ściankę tylną CD. Ustawienie poziomych płyt odciążających powoduje całkowitą redukcję parcia gruntu. Osiadanie wykonanego zasypu jest bez wpływu na ścianę muru oporowego. Tego rodzaju mury oporowe, są ekonomiczne w budowie. [podobne: mrówka baseny, bricoman warszawa wilanów, budowle renesansu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman warszawa wilanów budowle renesansu mrówka baseny