Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Kopuly bizantyjskie

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Mimo istnienia w epoce romańskiej szeregu przykładów założeń dośrodkowych z kopułami bizantyjskimi, typowym układem romańskim j est układ podłużny jedno- lu b trzynawowy z transeptem (nawą poprzeczną) i z prezbiterium tworzącymi tzw. krzyż łaciński. Ten typ kościoła romańskiego nie od razu został ustalony. Przez dłuższy czas trwały próby wynalezienia i właściwego dobrania sklepień do nawy środkowej i naw bocznych. Rozpoczęto od zastosowania pułapu drewnianego na wzór starochrześcijański, następnie użyto podłużnych sklepień kolebkowych w nawach środkowych i bocznych. Próbowano także zamieniać sklepienia i kolebkowe w nawach bocznych na półkolebki, przenoszące siły skośne ze sklepienia nawy środkowej na mury boczne zewnętrzne. Odwracano też kierunki kolebek przez ustawienie ich osi prostopadle do podłużnego kierunku naw, wprowadzano do tego łęki jarzmowe, ustawiano kolebki w różnych poziomach lub wyrównywano je do jednego poziomu, aż wreszcie zatrzymano się na sklepieniach krzyżowych. W kościołach trójnawowych romańskich szerokość nawy głównej zostaje dwa razy większa od szerokości naw bocznych. Daje to możność zastosowania w nawie głównej dużego sklepienia, opartego na kwadracie, któremu w nawie bocznej odpowiedzą dwa mniejsze sklepienia również krzyżowe o podstawach mniejszych kwadratów. Sklepienia krzyżowe we wszystkich nawach opierają się na filarach i łękach jarzmowych, przerzuconych w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach. Konstrukcja ta stanowi ostateczny wyraz i osiągnięcie stylu . romańskiego, który w różny sposób i przy zastosowaniu odmiennego detalu zostaje wielokrotnie powtórzony w różnych krajach i miejscowościach. Nawa główna zestawiona jest z trzech, czterech lub pięciu przęseł sklepienia krzyżowego, nawa poprzeczna z trzech, prezbiterium z jednego przęsła. [więcej w: jak usunąć konto na allegro, mrówka aleksandrów, mrówka biłgoraj ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak usunąć konto na allegro mrówka aleksandrów mrówka biłgoraj