Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Kazde przemieszczenie JK sklada sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Każde przemieszczenie JK składa się z trzech części: a) osiadania WJK podłoża w punkcie J wskutek działania na podłoże w punkcie K siły XK = l oraz wywołanych w punktach A i B reakcji RA i RB b) przemieszczenia VJK belki w punkcie J wskutek osiadania podłoża pod podpo- rami A i B pod działaniem sił XK RA i RB c) ugięcie belki YJK w punkcie J pod działaniem siły XK = L W niniejszym punkcie podamy obliczenia dla dwóch rodzajów podłoża: Podłoże dowolnie uwarstwione i obciążone niesymetrycznie Podłoże poziomo uwarstwione i obciążone niesymetrycznie 8.4.1. Lawa fundamentowa na podłożu dowol- nie uwarstwionym Osiadanie w punktach podparcia ławy fundamentowej (punkty Al B, l, 2, … , N) wywołane siłami. jednostkowymi działającymi w punktach podparcia jak i obciążeniem zewnętrznym oblicza się według schematu podanego w tablicy 8.35 wypełniając I od- dzielnie tablice dla każdego punktu A, B, 1,2, … , N. Osiadanie rozpatrywanego punktu powierzchni nie zależy tylko od odległości bez- wymiarowej g. Zatem osiadanie podłoża w punkcie l pod wpływem obciążenia Xz = l działającego, w punkcie 2 (rys. 8.23) U12 przy bezwymiarowej odległości g = l między tymi punktami, równa się osiadaniu U1B = U2(1) czyli . podobnie U24 = U2B = U2(2) itd. Wynika stąd, że dla punktu znajdującego się w środku ławy wystarczy wyznaczyć według tablicy 8.35 wpływy obciążeń odległych o g znajdujących się na jednej połowie długości ławy. Obliczone w ten sposób osiadania odpowiadają symetrycznie położonym obciążeniom drugiej połowy ławy, mimo że uwarstwienie gruntu po drugiej stronie ławy jest inne, ponieważ w punktach J i K występują różne miąższości warstw t oraz różne EvtJ i EviK Różnica ta wynika ze wzoru Boussinesqa (8.57) zastosowanego do obli- czania osiadań w punktach J i K. Jednakże wobec przeważnie łagodnej zmienności uwar- stwienia gruntu pod ławą fundamentową oraz szybkiego zmniejszania się wpływu obcią- żeń ze wzrostem ich odległości od rozpatrywanego punktu osiadania, bezwzględna war- tość różnicy tych osiadań UJK i UKJ jest nieduża. [więcej w: bricoman wilanów, wiata garażowa przyścienna, odstąpienie od umowy allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman wilanów odstąpienie od umowy allegro wiata garażowa przyścienna