Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

gotyk pomorski

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Budownictwo kościelne stosunkowo skromne i proste, o założeniach jedno , dwu,- najwyżej trzynawowych, nie posługuje się łękami odciążającymi, stosuje natomiast wzmocnione przypory międzynawowe lub zewnętrzne. Rzadko stosowane są nawy poprzeczne: prezbiteria są przeważnie prosto zakończone i bez wieńca kaplic. Najczęściej używany materiał to kamień łub cegła nie tynkowana, portale zaś, gzymsy fryzy wykonywano z cegły glazurowanej. Często cegła glazurowana tworzy na ścianach figury geometryczne (romby) wynikające jednak z potrzeb konstrukcyjnych. Stosowane są tu długie cegły tzw. sięgacze z główkami glazurowanymi, wprowadzone dla stężenia luźno układanego muru. Gotyk polski znamionują regionalne odmiany. Istnieje tzw. Szkoła krakowska (gotyk nadwiślański: Kraków, Sandomierz, Kazimierz), gotyk pomorski i gotyk śląski. Cechą charakterystyczną gotyku nadwiślańskiego jest dwudział (kościoły dwunawowe, okna i portale dwudzielne attyki ze słupem). Gotyk pomorski ma ceglaną architekturę, układ przeważnie halowy, potężne wieże, najczęściej ustawiane na osi kościoła. [więcej w: olx ostrów mazowiecka, panele allegro, olx olkusz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx olkusz olx ostrów mazowiecka panele allegro