Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

FUNDAMENT o PODSTAWIE POZIO- MEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

FUNDAMENT o PODSTAWIE POZIO- MEJ PŁYTKO ZAGŁĘBIONY Podane wzory na nośność podłoża poci fundamentami ławowymi ustalono na podsta- wie wielu badań modelowych [1, 8] w ośrodku analogowym, pozwalającym na ustalenie odpowiednich schematów obliczeniowych. W obliczeniach teoretycznych nośności podłoża posłużono się modelem ciała sztywno-idealnie plastycznego, dla którego łatwo można zastosować teorię równowagi granicznej. Odnosi się to szczególnie do fundamentów obciążonych pionowo i osiowo. Dla fundamentów obciążonych ukośnie i mimośrodowo uzyskane wzory zawierają: dodatkowe założenia upraszczające dotyczące warunków brzegowych. Przyjęty w obli– czeniach model ciała niezupełnie odpowiada rzeczywistej pracy gruntu pod fundamen- tami, ponieważ nie uwzględnia on historii obciążenia ani zmiany zagęszczenia gruntu. (wzmocnienia) w czasie procesu deformacyjnego. Uwzględnienie tych ostatnich czyn- ników jest skomplikowane i do dzisiaj jeszcze nie rozwiązane. Proponowany model ciała sztywno – idealnie plastycznego daje stosunkowo proste rozwiązania, których korektę do układów rzeczywistych uzyskuje się drogą doboru odpowiednich warunków brzegowych (nachylenie naprężeń w stanie odporu) i współczynnika bezpieczeństwa. Na wstępie trzeba stwierdzić, że schematy oparte na wykresie naprężeń pod podstawą fundamentu i przyjmujące, że cały ośrodek gruntowy znajduje się w stanie idealnie plastycznym pozostają w małej zgodności z doświadczeniami. Jeśli chodzi o współ- czynnik nośności Nb, to jego średnia wartość doświadczalna. [zobacz tez : mrówka baseny, bricoman warszawa wilanów, budowle renesansu ]

 

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman warszawa wilanów budowle renesansu mrówka baseny