Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Drogi wysokiej klasy

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Drogi wysokiej klasy mają wielkie znaczenie gospodarcze, a w wielu przypadkach są to drogi reprezentacyjne, obronne itp. Dla takich dróg sprawa kosztów inwestycyjnych jest rzeczą drugorzędną. Drogi lokalne natomiast mają bardzo duże znaczenie dla gospodarki lokalnej, dla podstawowych komórek gospodarczych, pozbawionych często odpowiednio rozbudowanej sieci drogowej i ponoszących dlatego koszty podrożenia przewozów (mniejsze ładowności wozów, mniejsze szybkości, brak połączeń drogowych w ciągu całego roku itp.). Jednak w skali państwowej znaczenie tych dróg jest mniejsze, gdyż są to trasy krótkie, .ich koszt inwestycyjny jest znacznie mniejszy niż koszt budowy i przebudowy dróg ważniejszych. Ze względu na odmienne znaczenie omawianych grup dróg stosowane Sposoby badań i studiów ekonomicznych różnią się nieco. Rozróżniamy dwa typy badań i studiów ekonomicznych 1) badania zespołowe, dotyczące zbadania zespołu tras drogowych danego regionu ekonomicznego, tj. sieci drogowej danego regionu jako całości; badania takie prowadzi się zazwyczaj w celu po- znania i zaplanowania w sposób właściwy sieci drogowej dla terenu (okregu) mającego wpływ na eksploatację danej trasy; badania zespołowe tras komunikacyjnych stanowią jeden z podstawowych elementów przy opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego regionów; 2) badania i studia dotyczące poszczególnych tras drogowych prowadzone w wyniku badań zespołowych; badania te- go typu – po przeprowadzeniu badań zespołowych – obejmują szczegółowe badania ekonomiczne tras przewidzianych do budowy lub do, unowocześnienia. [więcej w: allegro pl logowanie, ciśnienie w sieci wodociągowej, olx jawor ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro pl logowanie ciśnienie w sieci wodociągowej olx jawor