Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Dane dotyczace gruntu: Dla gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Dane dotyczące gruntu: Dla gruntów mało przepuszczalnych (iły, gliny) należy rozpatrzyć dwa przypadki: – podczas obciążenia podłoża oraz natychmiast po jego obciążeniu woda znajdująca się w podłożu nie .zdążyła odfiltrować. Obliczenia przeprowadza się dla podłoża nie- odwodnionego, – po upływie pewnego czasu (tym dłuższego im grunt jest mniej przepuszczalny: woda zdążyła odsączyć się. Obliczenia przeprowadza się dla podłoża odwodnionego. Dla gruntów bardzo przesiąkliwych (piasek, żwir) woda przesącza się bardzo szybko i można przyjąć, że już w chwili obciążenia grunt uległ odwodnieniu. Obliczenia gra- nicznego oporu przeprowadza się dla podłoża odwodnionego. Wartości granicznego oporu podłoża nieodwodnionego ! odwodnionego różnią się zasadniczo między sobą na skutek występowania w podłożu różnych wartości spójności c, kąta tarcia wewnę- trznego. [zobacz tez: olx ostrów mazowiecka, panele allegro, olx olkusz]

 

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx olkusz olx ostrów mazowiecka panele allegro