Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Dane dotyczace gruntu: Dla gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Dane dotyczące gruntu: Dla gruntów mało przepuszczalnych (iły, gliny) należy rozpatrzyć dwa przypadki: – podczas obciążenia podłoża oraz natychmiast po jego obciążeniu woda znajdująca się w podłożu nie .zdążyła odfiltrować. Obliczenia przeprowadza się dla podłoża nie- odwodnionego, – po upływie pewnego czasu (tym dłuższego im grunt jest mniej przepuszczalny: woda zdążyła odsączyć się. Obliczenia przeprowadza’ się dla podłoża odwodnionego. Dla gruntów bardzo przesiąkliwych (piasek, żwir) woda przesącza się bardzo szybko i można przyjąć, że już w chwili ‘obciążenia grunt uległ odwodnieniu. Obliczenia gra- nicznego oporu przeprowadza się dla podłoża odwodnionego. Wartości granicznego oporu podłoża nieodwodnionego ! odwodnionego różnią się zasadniczo między sobą na skutek występowania w podłożu różnych wartości spójności c, kąta tarcia wewnę- trznego. [zobacz tez: deska elewacyjna, Deska Podłogowa, deska tarasowa]

 

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deska elewacyjna Deska Podłogowa deska tarasowa