Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Dobry impregnat do drewna

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

22520altax_malowanie[1]Dobry impregnat do drewna Ochrona drewna to podstawa do długotrwałego korzystania z rzeczy zrobionych z tego materiału. Drewno jest materiałem drogocennym, które nie tylko jest eleganckie ale również stabilne i ochraniające przed warunkami atmosferycznymi. Trzeba jednak zawsze mieć na względzie to, że drewno powinno być chronione przed wypłukiwaniem przez deszcz, przed promieniami UV, czy przed różnego rodzaju szkodnikami, typu robactwa, jak na przykład korniki. Dobry impregnat do drewna to taki, który nie tylko chroni przed deszczem, słońcem i robakami, ale również zapewnia walory estetyczne, daje możliwość wyboru odpowiedniego koloru, bez sytuacji, w której słoje drewna są maskowane przez farbę. Dobry impregnat do drewna pomaga w wydobyciu słojów drewna, z całą pewnością nie pozwala na ich chowanie się. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Dobry impregnat do drewna

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJakie są ogrodzenia polskich domów, każdy widzi. Coraz więcej Polaków przykłada jednak wagę do tego, by przechodnie czy sąsiedzi nie widzieli niczego poza ogrodzeniem. Wybierają zatem płoty o gęstym splocie, a niekiedy nawet te o jednolitych przęsłach bez żadnych prześwitów. Ludzie chcą czuć się komfortowo w swoich domach. A w XXI wieku komfort oznacza odcięcie się od innych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Dobry impregnat do drewna

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Pod obciążeniami statycznymi następuje osiadanie gruntów do pewnej skończonej głębokości ho. Metoda Gorbunowa-Posadowa. Metoda opiera się w swych założeniach na dwóch zasadniczych równaniach: l. równaniu różniczkowym ugięcia w (x) lub w (r) pasma o walcowej sztywności i długości 21 pod wpływem zewnętrznego obciążenia ciągłego p(x) oraz odporu gruntu q (x) , gdzie: VI – współczynnik Poissona materiału pasma, h – grubość pasma obciążającego ośrodek gruntowy, b – szerokość pasma obciążającego ośrodek gruntowy. 2) równaniu osiadań w (x) powierzchni sprężystej półprzestrzeni izotropowej o module ściśliwości E. i współczynniku rozszerzalności bocznej V według wzoru Flamanta lub Boussinesqa. Przy zastosowaniu powyższego szeregu powinny być spełnione następujące warunki – osiadanie gruntu i ugięcie beiki powinny być jednakowe, – belka pod działaniem obciążenia zewnętrznego i oddziaływań gruntu powinna być w równowadze. Obciążenie belki może być zupełnie dowolne, jednakże symetryczne w kierunku poprzecznym. Pomija się tarcie między belką a gruntem. Celem spełnienia pierwszego warunku należy wyrazić osiadania gruntu i ugięcia belki również za pomocą skończonych podwójnych szeregów potęgowych. Ich współczynniki zależą od poszukiwanych współczynników odporu gruntu. Na podstawie tożsamości osiadań gruntu i ugięć belki przyrównuje się w odpowiednich szeregach współczynniki przy równych potęgach x i y. Tożsamości te pozwalają na utworzenie układu równań, który łącznie z równaniem równowagi pozwala wyznaczyć poszukiwane współczynniki Osiadania gruntu powstałe pod wpływem obciążenia p(x,y) rozłożone na prostokątnym wycinku jego powierzchni wyraża się również w postaci podwójnego szeregu potęgowego.  Naciski przekazywane przez konstrukcję na grunt można rozpatrywać jako nieskończenie dużą liczbę elementarnych sił skupionych P, nierównomiernie rozłożonych, na prostokątnej powierzchni podstawy. Osiadanie gruntu wywołane każdą z tych sił, wyznacza się za pomocą wzoru Boussinesqa. [podobne: blacha na rąbek, follixin, kuchnie indukcyjne opinie ]

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Dobry impregnat do drewna

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Dowolny punkt M znajdujący się na powierzchni gruntu pod podstawą konstrukcji, dla której chcemy wyznaczyć osiadanie ma bezwymiarowe współrzędne x, y. Przy zastosowaniu metody podwójnych szeregów do obliczania belek na sprężystym podłożu poważną przeszkodę stanowią bardzo skomplikowane wzory wyznaczenia osiadania gruntu w półprzestrzeni. Odnosząc jednak otrzymane wzory dla płyt do belek można uzyskać ich zasadnicze uproszczenie. Przyjmuje się w tym przypadku dodatkowe dwa założenia: – belki należy traktować jako elementy, których długość jest znacznie większa od szerokości, – belki rozpatruje się jako elementy, w których pomija się ugięcia w kierunku poprzecznym. Porównanie parametrów stojących przy tych samych potęgach zmiennej niezależnej x prowadzi do ułożenia nieskończonego układu równań. W praktyce wystarczy ograniczyć się do skończonej liczby wyrazów szeregu. Praktyczne obliczanie belek metodą Gorbunowa-Posadowa Za pomocą wielomianu dziesiątego stopnia Gorbunow-Posadow wyznacza na podstawie wyżej podanych wzorów funkcję odporu gruntu. Opracowane przez Gorbunowa- -Posadowa tablice liczbowe pozwalają na bezpośrednie obliczenie odporu gruntu, sił poprzecznych (ścinających) i momentów, zginających w poszczególnych punktach belki (pasma – traktowanego w układzie płaskim) dla różnych przypadków obciążenia. Do obliczeń pasma należy przyjmować: długość półpasma l [m] grubość pasma płytowego h. Obliczanie pasm o skończonej długości sztywnych i krótkich Obliczanie przeprowadza się w następującym układzie czynności: 1) Początek bezwymiarowych odległości położenia sił i rozpatrywanych przekrojów przyjmuje się w środku pasma, zakładając kierunek osi na prawo. 2) Określa się bezwymiarowe odcięte punktów zaczepienia sił P, i momentów Mt 3) Otrzymane wartości IXi zaokrąglamy do pierwszego znaku po przecinku, ponieważ odstępy LlIX w tablicach między sąsiednimi wartościami są równe 0,1. Nie- dokładność wynikająca z zaokrąglenia wartości ex nie ma praktycznego znaczenia. 4) Ustala się, dla których przekrojów pasma podano w tablicach rzędne wykresów obliczeniowych. Tablice pozwalają wykonać wykresy w 20 (właściwie 21) punktach roz- mieszczonych jeden od drugiego w odległości równej 1/10 połowy długości pasma( :0) 5) Przy wybieraniu tablicy, wartości wskaźnika wiotkości t zaokrągla się do najbliższej wartości jednej z następujących liczb: O, 1, 3, 5, 7, 10. Np.: zamiast wartości t .6,3 przyjmuje się t = 7, zamiast t = 4 przyjmuje się t = 3 lub t = 5. Różnice między wartościami t odczytanymi z tablic są nieduże i uzyskana dokładność całkowicie wystarcza w praktyce obliczeniowej. 6) Obliczenia pasm wykonuje się w zależności od rodzaju obciążenia: a) dla obciążenia równomiernie rozłożonego p, b) dla obciążenia w postaci siły skupionej P, c) dla obciążenia w postaci momentu zginającego M. Przy złożonej postaci obciążenia, rzędne wykresów otrzymane dla każdego obciążenia oddzielnie sumuje się. [przypisy: bricoman wilanów, wiata garażowa przyścienna, mrówka aleksandrów łódzki ]

Comments Off

« Previous Entries