Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

architektura romanska

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Charakterystyczną cechą architektury romańskiej są masywne, ciężkie mury, portale wejściowe i rzadko rozstawione .małe okienka okrągło przesklepione będące głównym akcentem elewacji. Potrzeba obronności w niespokojnych średniowiecznych czasach wytworzyła powyższe cechy w architekturze romańskiej. Okna romańskie są małe i szeroko rozstawione (ukośnie rozszerzone w grubości muru). Portale szeroko rozwarte i schodkowo profilowane słupami i łękami. Elementy gzymsów są wklęsłe, wypukłe i na przemian zestawiane. Pod gzymsami często ozdobne fryzy złożone z małych łęzków. Rzeźby i płaskorzeźby występują licznie. W zdobnictwie mozaikę wypiera malarstwo freskowe . Styl romański rozwinął się przede wszystkim we Francji, Niemczech, Włoszech, Skandynawii, Anglii, Hiszpanii i Portugalii. Najstarszą budowlą w Polsce była preromańska kap1ica zamkowa na wyspie Ostrów jeziora Lednicy koło Gniezna. Również z tego okresu są: Rotunda Feliksa i Adaukta na Wawelu. W XII wieku wzniesiono kościół Świętego Andrzeja w Krakowie. Pięknymi zabytkami są: kolegiata/ w Tumie pod Łęczycą, kościół w Kruszwicy, kościół Świętego Pro kopa w Strzelinie, kościół w Wysocicach, opactwo w Sulejowie i inne . [przypisy: montaż parapetów zewnętrznych, badanie wody ze studni, ogrody zimowe cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badanie wody ze studni montaż parapetów zewnętrznych ogrody zimowe cena