Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Architektura odrodzenia

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Nowym motywem architektonicznym jest balkan pełny lub ażurowy. Pojawia się nawy element, nieznanym dotychczas – tralka, jako wypełnienie ażurowe balkonów i attyk Ulubionym motywem renesansu była – arkada, którą stosowano w podcieniach, krużgankach i loggiach. Architektura odrodzenia została stworzona dla człowieka nowej epoki, odpowiadała jego potrzebom, zaspokajała jego ambicje i upodobania. Sztuka odrodzenia odzwierciedliła społeczne tło walki przeciwko średniowiecznej kulturze feudalnej. Będąc ruchem postępowym, zerwała z mistycyzmem i ascetyzmem mrocznych czasów średniowiecza, przeciwstawiając im doczesne sprawy człowieka. Stąd też pochodzi nazwa humanizmu (homo = człowiek). Zwrócenie uwagi człowieka na filary życia doczesnego skłoniło humanistów do odzwierciadlania przeżyć, myśli i czynów ludzkich. Zamiast średniowiecznego obrazu ascety zjawił się barwny i skomplikowany obraz człowieka nowej epoki. Świadome dążenie do prawdziwego odtwarzania realnego żyda zmuszało artystów do badań naukowych otaczającego ich świata. Powstają badania anatomiczne ciała ludzkiego, studia nad problemami perspektywy i światłocienia. Sprzyjało temu ogromne zainteresowanie sztuką antyczną, Z wyzbyciem się średniowiecznego światopoglądu religijnego łączy się nowe zrozumienie piękna dała Iudzkiego schowanego dotychczas pod fałdami okrycia; ciało rudzkie przyciągało szczególną uwagę artystów w zakresie malarstwa i rzeźby. Równocześnie odkryto piękno przyrody otaczającej człowieka, tło obrazów stanowiły realistyczne krajobrazy i dzieła architektury. Sztuka wypełniła się nawą, świecką treścią, pomimo częstego stosowania tematyki religijnej i mitologicznej. [podobne: bricoman wilanow, izolacja dachu płaskiego, budowle renesansowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowle renesansowe izolacja dachu płaskiego kotłownia gazowa wymagania