Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Architektura epoki odrodzenia

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Epoka odrodzenia stanowi okres rozwoju nowego społeczeństwa. Pomimo dalszego trwania ustroju feudalnego następuje na skutek rozwoju miast, a zatem handlu rzemiosła, wzrost warstwy mieszczańskiej. Potężne ruchy społeczne nurtujące w tym czasie Europę, zainteresowanie i nawrót do kultury antycznej powodują w społeczeństwie wzrost wymagań w dziedzinie kultury materialnej i duchowej. W wieku XIV budzi się we Włoszech zainteresowanie zapomnianą filozodią i sztuką antyczną. Dzieje się to na skutek ucieczki z Bizancjum do Włoch wielu uczonych i artystów z powodu ekspansji państwa otomańskiego i zagrożenia przez nie Konstantynopola. Przeniesione na grunt włoski zainteresowania sztuką antyczną odwracają umysły ludzkie od przeżytego i spowszedniałego gotyku, szczególnie jego okresu końcowego. Pierwszych wyłomów w średniowiecznej literaturze włoskiej dokonują Dante, Petrarka i Boccacio. Szereg naukowych odkryć ,i wynalazków, między innymi wynalazek druku, stwarza korzystne warunki do zerwania ze scholastycznym porządkiem średniowiecznym. Skupienie uwagi na zjawiskach przyrodniczych, poszukiwanie naukowe dotyczące wyjaśnienia tych zjawisk – wytworzyły grunt do rozwoju nauk doświadczalnych. Zainteresowanie kulturą antyczną otworzyło nowe możliwości wypowiedzenia się w dziedzinie sztuki. [podobne: allegro pl logowanie, ciśnienie w sieci wodociągowej, olx jawor]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro pl logowanie ciśnienie w sieci wodociągowej olx jawor